[Translate to Netherlands:] rotes Pulver
+32 87 598940

Kwaliteit van het hoogste niveau

Een goede partner zijn voor de levensmiddelenindustrie en het ambacht betekent dat VAN HEES volgens de strengste specificaties en veiligheidsvoorschriften produceert en staat op betrouwbaar leveren.

IFS-certificering

De IFS-certificering op het hoogste niveau bevestigt dat wij aan de hoge kwaliteitsstandaard voldoen en houdt in dat alle maatregelen genomen zijn om onze klanten een optimale productveiligheid te kunnen garanderen. Hiermee bedoelen wij onder andere het vermijden dat er zich kiemen ontwikkelen, het garanderen van de houdbaarheid, een goede smaak en een optimale binding en consistentie van de geproduceerde vleeswaren. Wij beschouwen het als onze kerncompetentie om oplossingsgericht te denken en te handelen en ons onderzoek op dit gebied voort te zetten. Dit is ook waar onze specialisten in de betreffende vakgebieden voor staan.

Kwaliteitsmanagement

De nauwe samenwerking met onafhankelijke instituten en een streng intern kwaliteitsbeheer zorgen tijdens het hele productieproces voor een volledige controle. Onze klanten kunnen op onze producten vertrouwen.

VAN HEES-certificaten die u kunt downloaden